bouw

Eindhoven - 96 appartementen ELC

Fase: Gerealiseerd

Bouwkundige uitwerking: Ad Wouters Bouwtechnisch Adviesburo

Aannemer: Woonveste Bouw BV