bouw

Sint-Michielsgestel - Herontwikkeling

Fase: in ontwikkeling

Projectontwikkelaar: Woonmakers Projectontwikkeling BV (samenwerking tussen Bouwbedrijf Wagemakers en Woonveste Projectontwikkeling)